LEVELS OF UNCERTAINTY II

onzekerheid2
NIVEAUS VAN ONZEKERHEID II

pen on paper
1983 - 560 x 540 mm