LEVELS OF UNCERTAINTY III

image
NIVEAUS VAN ONZEKERHEID III

pen on paper
1983 - 580 x 500 mm

traditional media