LEVELS OF UNCERTAINTY I

image
NIVEAUS VAN ONZEKERHEID I

pen on paper
1982 - 580 x 510 mm

traditional media