VEINING

dooradering
DOORADERING

lithography
1982 - 140 x 160 mm