1980

IMPLOSION OF A BORDERING ELEMENT

image
IMPLOSIE VAN EEN GRENSELEMENT

pen on paper
1980 - 230x 280 mm