NYMPHS AND SATYRS II

nymphai kai satyroi
NYMPHAI KAI SATYROI

egg-tempera and resinous oil (amber) on panel
1997 - 240 x 180 mm