NYMPHS AND SATYRS I

nymphai kai satyroi
NYMPHAI KAI SATYROI I

egg-tempera and resinous oil (amber) on panel
1996 - 197 x 137 mm