PYTHIA

pythia
PYTHIA

egg tempera and resinous oil (amber) on panel
1991 - 223 x 331 mm