AGLAIA

aglaia
AGLAIA

egg tempera and resinous oil (amber) on panel
1990 - 264 x 192 mm