INCREASING THE INVOLVEMENT

betrokkenheid
HET VERGROTEN VAN DE BETROKKENHEID

pencil on paper
1980 - 500 x 400 mm