IN THE DARK WATERS OF THE INNER OCEAN

image
IN DE DUISTERE WATEREN VAN DEN INNERLIJKEN OCEAAN

pen and watercolour on paper
2020 - 240 x 240 mm

traditional media