INTEGRATION OF THE SHADOW-GRADIENT

image
INTEGRATIE VAN DE SCHADUWGRADIENT

pen and watercolour on paper
2018 - 480 x 236 mm

traditional media