PYTHIA

image
PYTHIA

tempera and resinous oil on panel