ODYSSEA XII - ITHAKA

image
ODYSSEA - ITHAKA

pen on paper
1985 - 250x 320mm