ODYSSEY XI - PHAIAKES

image
ODYSSEA XI - PHAIAKES

pen on paper
1985 - 250 x 320mm