STRANGE APPEARANCES IN AN UNSTABLE MULTIVIBRATOR

image
VREEMDE VERSCHIJNINGEN IN EEN ASTABIELE MULTIVIBRATOR

felt-tip pen on paper
1982 - 160 x 175 mm

traditional media