INCREASING THE LEVEL OF INVOLVEMENT

betrokkenheid
HET VERGROTEN VAN DE BETROKKENHEID

pencil on paper
1980 - 500x400mm