INCREASING THE LEVEL OF INVOLVEMENT

image
HET VERGROTEN VAN DE BETROKKENHEID

pencil on paper
1980 - 500 x 400mm

traditional media